Průběh kraniosakrální terapie

Tato terapie je velice jemná e delikátní, o to hlouběji však zasahuje do všech vrstev člověka.jinjan

Sezení kraniosakrální terapie je zahájeno pohovorem mezi klientem a terapeutem. Během pohovoru dochází ke slaďování terapeuta a klienta, k vyhledání klíčových bodů a zjištění stavu klienta po fyzické i psychické stránce.

Poté, pokud je klient připraven, ulehne na terapeutické lehátko. Terapeut jej podle potřeby zakryje dekou a nabídne mu polštářky k vypodložení.

Léčebný proces může mít mnoho variant, klient někdy usíná, jindy má kinetické nebo zrakové vjemy. Je také možné, že se klientovi vybaví různé vzpomínky, představy a pocity. Všechno to svědčí o rozpouštění bloků a zamrzlých vzorců. V tomto procesu se různě mění úrovně vnímání klienta.

Po ukončení kraniosakrální práce na lůžku klient zůstává několik minut ležet, a pokud při terapii usnul, má dostatek času vrátit se k plnému vědomí. Poté terapeut s klientem rozebere celý proces a poukáže na klíčové aspekty ošetření.

Při ošetření kraniosakrální terapií zůstává klient na lehátku oblečený, ošetřující pracuje kontaktem a lehkým tlakem. Ruce terapeuta se lehce dotýkají klienta, tento dotek je tlakem maximálně 5 g. Při jednom ošetření může být použito jedno až deset poloh rukou na těle klienta.sezeni

Samotné ošetření trvá cca 60-90 min. Součástí ošetření je i konzultace potřeb a pocitů klienta nebo podobná poradenská činnost, takže se celková doba setkání obvykle činí cca 90 min.

Jedná se o terapii budoucnosti, protože se svým působením dotýká nejen fyzického zdravotního stavu, ale i duše a duchovního růstu. Proto pro účinější a hlouběji pronikající terapii se doporučuje série 6-10 ošetření v asi týdenních intervalech.

Upozornění
Zde popsaná metoda v žádném případě nenahrazuje lékařskou pomoc, máte-li zdravotní potíže, obratťe se nejdříve na odbornou lékařskou pomoc. Kraniosakrální terapie je podpůrná technika, která nezaručuje odstranění zdravotních potíží a výsledky po terapii se mohou u různých klientů lišit.